• პირადი ინფორმაცია

მომხმარებელს საიტზე შეყავს მხოლოდ საკონტაქტო ინფორმაცია და შემდგომ გადადის ბანკის გვერდზე, სადაც ის ახორციელებს გადახდას.
შესაბამისად საიტი არ არის პასუხისმგებელი ბანკის მიერ შესრულებულ ტრანზაქციებზე.

  • პროდუქცია

საიტზე არსებული პროდუქცია შემოწმებულია ჩვენს მიერ და შეესაბამება მითითებულ მდგომარეობას.

  • ფოტო მასალა

საიტზე არსებული ფოტოები გადაღებულია ჩვენს მიერ და შეესაბამება რეალობას.